Kelionių draudimo sąlygos

Travel Planet gimė iš noro pasidalinti savo kelionių patirtimi - į savo maršrutus įtraukiame mažiau turistų lankomas vietas ir patirtis. Mūsų pažintinės programos tikrai plačios - juk būtent pažinti kitas kultūras mes ir keliaujame.

Medicininės išlaidos - 100 000 €, taikant 100 € besąlyginę išskaitą

Skubi būtinoji medicininė pagalba, įskaitant evakuacijos, medicininės repatriacijos, palaikų pargabenimo išlaidas, bei kelionės išlaidas giminaičiams (tuo atveju, kai Apdraustasis gydomas stacionare ir jam reikalinga nuolatinė priežiūra). Draudimo apsauga galioja Apdraustajam prireikus skubios būtinosios medicininės pagalbos dėl nelaimingo atsitikimo metu patirtų kūno sužalojimų ar kito ūmaus sveikatos sutrikimo. Atlyginamos išlaidos:

 • Už suteiktas gydymo paslaugas, įskaitant specialistų konsultacijas, chirurginį gydymą, stacionarinį gydymą;
 • Už pagal receptą išrašytus vaistus ar medicininius reikmenis;
 • Apdraustojo evakuacijos išlaidos iš nelaimės vietos iki gydymo įstaigos;
 • Apdraustojo medicininės repatriacijos išlaidos;
 • Apdraustojo palaikų repatriacijos išlaidos gimtąją šalį;
 • Apdraustojo artimiausių šeimos narių kelionės ir apgyvendinimo išlaidos, kai Apdraustajam reikalinga nuolatinė artimojo slauga (atlyginamos kelionės ir apgyvendinimo išlaidos iki 2 500 € vienam giminaičiui ir iki 5 000 € dėl vieno įvykio).

Asmens civilinės atsakomybės draudimas - 50 000 €, taikant 100 € besąlyginę išskaitą

Draudimo apsauga atlygina kelionės metu tretiesiems asmenims padarytą žalą turtui ar sveikatai.

Asmeniniai keliautojo daiktai ir pinigai

 • Asmeninių daiktų vagystė, praradimas, sugadinimas - 500 €, taikant 50 € besąlyginę išskaitą
 • Pinigų vagystė -500 €, taikant 50 € besąlyginę išskaitą
 • Bagažo vėlavimas (daugiau kaip 6 val.) - 500 €, taikant 50 € besąlyginę išskaitą. Atlyginamos realios išlaidos, būtiniems daiktams įsigyti (drabužiams ir/ar higienos priemonėms)

Kelionės išlaidų draudimas

 • Kelionės vėlavimo išlaidos (daugiau kaip 6 val.) būtinos išlaidos - iki 500 €, taikant 50 € išskaitą

Bendra draudimo suma vieno įvykio atveju 1 000 000 € (maksimali išmoka vienam įvykiui pagal visas draudimo apsaugas)

Draudikas Lloyd’s Insurance Company S.A.

 • Apdraustasis – asmuo įsigijęs kelionę iš kelionių organizatoriausUAB „Travel planet“ ir pasirašęs su juo kelionių sutartį. Draudimo apsauga galioja asmenims iki 70 metų amžiaus imtinai.
 • Galiojimo teritorija - visas pasaulis, išskyrus Afganistaną, Iraką, Iraną, Siriją, Sudaną ir Kubą.
 • Draudimo apsauga galioja kelionės užsienyje metu.