ES projektai

Pradedamas įgyvendinti projektas „Inovatyvių paslaugų naudojimas kuriant bei diegiant dizaino ir rinkodaros inovacijas UAB „Travel Planet“

2021 m. gruodžio 23 d. LR ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymu Nr. 4-1398 UAB „Travel Planet“ projektui „Inovatyvių paslaugų naudojimas kuriant bei diegiant dizaino ir rinkodaros inovacijas UAB „Travel Planet““ skirtas 46 954,05 Eur finansavimas pagal priemonę „Kūrybiniai čekiai COVID-19“.
Projekto tikslas – kūrybinių ir kultūrinių industrijų sektoriuje veikiančių subjektų teikiamų inovatyvių paslaugų naudojimas, kuriant bei diegiant dizaino ir rinkodaros inovacijas.

Projekto įgyvendinimo metu planuojama vykdyti 1 dizaino sprendinių sukūrimo veiklą ir 1 rinkodaros kampaniją.

UAB „Travel Planet“ – tai egzotinių ir pažintinių kelionių organizatorius, gimęs iš aistros keliauti ir pažinti pasaulį.

Projektas Nr. 13.1.1-LVPA-K-861-01-0275 „Inovatyvių paslaugų naudojimas kuriant bei diegiant dizaino ir rinkodaros inovacijas UAB „Travel Planet““ finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo, kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.
Projekto įgyvendinimo trukmė – 12 mėn.

Pradedamas įgyvendinti projektas „Mobiliosios aplikacijos diegimas UAB „Travel Planet“

2022 m. sausio 28 d. LR ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymu Nr. 4-160 UAB „Travel Planet“ projektui „Mobiliosios aplikacijos diegimas UAB „Travel Planet““ skirtas 13 093,50 Eur finansavimas pagal priemonę „E-komercijos modelis COVID-19“.

Projekto tikslas – Informacinių technologijų verslo sandoriams valdyti elektroniniu būdu diegimas, siekiant padidinti pajamų augimą.
Įgyvendinant projektą numatoma įdiegti mobilią aplikaciją.

UAB „Travel Planet“ – tai egzotinių ir pažintinių kelionių organizatorius, gimęs iš aistros keliauti ir pažinti pasaulį.

Projektas Nr. 13.1.1-LVPA-K-860-01-784 „Mobiliosios aplikacijos diegimas UAB „Travel Planet“ finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo, kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.

Projekto įgyvendinimo trukmė: iki 2023 m. vasario 8 d.