Privatumo politika

Atnaujinta: 2022 m. gegužės 25 d.

PRIVATUMO POLITIKA

UAB „Travel Planet“, įmonės kodas: 302807700, buveinės adresas: Veiverių g. 9B-41, Vilnius, veiklos adresas: Šaltinių g. 22-32, Vilnius, el. p. kelione@travelplanet.lt, Tel. 8 686 08919. (toliau – Travel Planet arba bendrovė) privatumo politika taikoma tais atvejais, kai asmuo per Travel Planet internetinę svetainę www.travelplanet.lt/ pateikia bendrovei savo asmens duomenis.

Travel Planet pripažįsta ir gerbia kiekvieno fizinio asmens, apsilankiusio internetinėje svetainėje, teisę į privatumą.

Tvarkydama asmens duomenis bendrovė vadovaujasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, taip pat kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, įtvirtintais reikalavimais.

Kokiais tikslais renkami asmens duomenys?

Asmens duomenys internetinėje svetainėje renkami:

 • Atsakymo pateikimui į Jūsų pateiktą užklausą (užpildant užklausos formą), kurioje pateikiate el. pašto adresą ir telefono numerį, tikslais.
 • Organizuoja ir vykdant elektroninę prekybą, kurios metu Jūs galite įsigyti keliones, atitinkančias Jūsų lūkesčius bei poreikius, įsigyti skrydžių bilietus bei gauti kitas su kelionėmis susijusias paslaugas.
 • Tiesioginės rinkodaros tikslais Jums užsisakant Travel Planet naujienlaiškį ir pateikiant el. pašto adresą.

Asmens duomenys renkami tik iš pačio duomenų subjekto. Jūs užtikrinate, kad pateiksite bendrovei tikslius ir teisingus asmens duomenis ir nepateiksite trečiųjų asmenų duomenų.

Asmens duomenų teisėto tvarkymo kriterijai

Jūsų pateikti asmens duomenys tvarkomi tik teisės aktuose nustatytais asmens duomenų teisėto tvarkymo kriterijais (pagrindais) ir tik tais tikslais, dėl kurių duomenys buvo gauti.

Asmens duomenys yra tvarkomi pagal Jūsų duotą sutikimą tvarkyti šiuos duomenis. Tiek pateikdami užklausas, tiek užsakant Travel Planet naujienlaiškį, Jūs sutinkate, kad šie asmens duomenys būtų tvarkomi šioje Politikoje nurodytais tikslais. Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo išreikšta valia duotą sutikimą. Sutikimas tvarkyti asmens duomenis gali būti bet kada atšauktas paprašant bendrovės nurodytais kontaktais.

Kam teikiami Jūsų asmens duomenys?

Teisės aktai numato, kad Bendrovė gali teikti Jūsų asmens duomenis ne tik Jums arba naudoti šiuos duomenis savo veikloje, tačiau ir perduoti Jūsų asmens duomenis kitiems asmenims. Bendrovė norėtų, kad Jus žinotumėte, kad Jūsų asmens duomenis Bendrovė teisėtai ir pagrįstai gali perduoti:

 • kelionių organizatoriams (pvz. Itaka Lietuva ir kt.), aviabilietus išrašančioms agentūroms (pvz. CWT Lietuva ir kt), avialinijoms, (pvz., Turkish Airlines, Lufthansa, LOT, Finnair ir kt);
 • paslaugų teikėjams, aptarnaujantiems Bendrovę (pvz., finansinės įstaigos, IT paslaugų teikėjai, advokatai ir advokatų kontoros, konsultantai ir patarėjai ir pan.);
 • kompetentingoms valstybės institucijoms (pvz., Turizmo departamentas, Valstybinė mokesčių inspekcija, Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, Konkurencijos taryba ir kt.).

Duomenų tvarkytojai tvarko asmens duomenis tik pagal bendrovės nurodymus ir tik tokia apimtimi, kuri yra būtina tikslų įgyvendinimui.

Ar būtina tvarkyti Jūsų asmens duomenis?

Taip, būtina. Bendrovė atlieka Jūsų asmens duomenų tvarkymą, nes:

 • be šių duomenų tvarkymo nebūtų vykdomi teisės aktų reikalavimai, skirti Jūsų, kaip keliautojų (turistų) teisių ir teisėtų interesų apsaugai;
 • be šių duomenų nebūtų galimybės su Jumis sudaryti sutarčių ir jų vykdyti;
 • negalėtumėme analizuoti Jūsų poreikių ir lūkesčių, užtikrinti aukštesnio mūsų teikiamų paslaugų kokybės standarto taikymą;
 • tai padėtų operatyviai analizuoti Jūsų prašymus, pageidavimus, skundus, jeigu tokių būtų. Be Jūsų asmens duomenų rinkimo ir kaupimo tai nebūtų įmanoma padaryti.

Ar Jus privalote teikti Bendrovei savo asmens duomenis? Ne, Jus nesate įpareigoti to daryti. Tačiau be Jūsų asmens duomenų mes negalėsime tinkamai suteikti Jums paslaugų ir užtikrinti Jūsų lūkesčių dėl vieno smagiausių dalykų Jūsų gyvenime – Jūsų kelionių organizavimo.

Kokius Jūsų duomenis tvarkome?

Tvarkomų duomenų apimtis priklauso nuo to, kokius duomenis Bendrovė gauna. Pagal Bendrovės veiklos pobūdį, gali būti tvarkomi šie Jūsų asmens duomenis:

 • kontaktinė informacija (vardas, adresas, gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas);
 • indentifikavimo informacija (asmens kodas, gimimo data, amžius, lytis, asmens tapatybės kortelės (paso) numeris, išdavimo data ir vieta;
 • finansinė informacija (banko sąskaitos numeris, mokėjimų duomenis, pervestos pinigų sumos už prekes ir paslaugas);
 • prekybinė informacija (įsigytos prekės ir paslaugos, išleistos pinigų sumos, pageidavimai kelionių metu);

Kiek laiko asmens duomenys saugomi?

Jūsų pateikti asmens duomenys saugomi ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai. Atsižvelgdama į teisės aktų reikalavimus, Bendrovė saugotų Jūsų asmens duomenis 2 (dvejus) metus nuo Jūsų paskutinio kontakto su Bendrove (pvz., naujienlaiškio perskaitymas, prisijungimas prie interneto tinklapio, prenumeratos užsakymas, pasiūlymo dėl kelionės gavimas ar kelionės įsigijimas).

Jūsų teisės

Jūs turite teisę prašyti, kad bendrovė leistų susipažinti su Jūsų asmens duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą, arba teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą.

Jūs taip pat turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, jeigu manote, kad Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi nesilaikant asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.

Visi pranešimai, susiję su asmens duomenų tvarkymu, yra pateikiami el. paštu kelione@travelplanet.lt arba paštu: Šaltinių g. 22-32, Vilnius. Atsakymas pateikiamas tokia forma, kokia Travel Planet gavo pranešimą ar pretenziją.

Interneto puslapio privatumo politika

Travel Planet puslapyje www.travelplanet.lt visais įmanomais būdais siekia užtikrinti, kad kelionių rezervavimo paslaugos būtų saugios ir atviros. Ši informacija apie naudotoją gali būti prieinama mūsų svetainėje ir kaip Bendrovė panaudoja gautą informaciją.

Slapukai (Cookies)

Slapukai (Cookies) – tai nedideli tekstiniai dokumentai. Jie paprastai saugomi naudotojo įrenginyje iki naršymo sesijos pabaigos, o kai kuriais atvejais ir ilgiau. Naudotojui lankantis travelplanet.lt svetainėje, iš jos išsiunčiamas vienas ar keli slapukai į jo kompiuterį ar kitą įrenginį.

Tinklalapio vartotojai išreiškia savo sutikimą leisti www.travelplanet.lt įrašyti slapukus spausdami mygtuką „Sutinku“ informaciniame pranešime, kuris matomas vartotojui apsilankius internetiniame tinklalapyje (pranešimo tekstas: „Informuojame, kad šioje svetainėje statistiniais, rinkodaros ir teikiamų paslaugų kokybės gerinimo tikslais naudojami slapukai (angl. Cookies). Jei sutinkate, spauskite mygtuką SUTINKU. Daugiau informacijos apie slapukų naudojimą galite rasti čia »“).

www.travelplanet.lt tinklalalpyje dėl techninių priežasčių slapukai negali būti išjungti. Tinklalapio vartotojai nesutinkantys su slapukų naudojimu, gali išjungti slapukų veikimą savo naršyklėje arba lankytis internetinėje svetainėje naudodamiesi privačia naršyklės sesija (angl. private, incognito).

Slapukai naudojami:

 • siekiant palengvinti naršymą bei pagerinti suteikiamų paslaugų kokybę, pvz., išsaugoti naudotojo nustatymus;
 • atsekti, ar buvo sumokėta už rezervuotas paslaugas. Naudotojui pasirinkus jį dominančias paslaugas ir mokėjimo būdą, svetainė jį nukreipia į travelplanet.lt partnerio svetainę, kurioje apmokamas užsakymas. travelplanet.lt nepateikiami asmeniniai mokėjimą atliekančio naudotojo duomenys (kreditinių kortelių duomenys) – perduodama informacija tik apie mokėjimo operacijos rezultatą. Remiantis ja, užsakymas patvirtinamas arba atmetamas;
 • analizei atlikti, reklamos tikslais.

Slapukų ir kitų įrankių naudojimas reklamai

travelplanet.lt svetainėje naudojamasi trečiųjų šalių paslaugomis, kurios padeda stebėti lankomumo statistiką, gauti informaciją apie reklaminių kampanijų konversijas ir kt. travelplanet.lt šių paslaugų ir įrankių nenaudoja informacijos apie konkrečius svetainės lankytojus rinkimui – naudojami tik bendrieji statistiniai duomenys apie svetainės lankomumą ir jos bei reklaminių kampanijų veiksmingumą. Toliau pateikiamas trečiųjų šalių teikiamų paslaugų, teikiamų travelplanet.lt svetainėje, sąrašas, taip pat ir nuorodos į tų paslaugų privatumo politiką.

„Google Analytics“ – „Google Inc.“ („Google“) tinklalapių analizės įrankis

„Google Analytics“ – tai nemokamas „Google“ tinklalapių analizės įrankis, kuris internetinių svetainių savininkams leidžia sužinoti kaip lankytojai elgiasi jų tinklalapiuose. Informacija renkama anonimiškai. Atsekdama lankytojų veiksmus svetainėje, „Google Analytics“ naudoja nuosavus slapukus. Jie leidžia sužinoti, ar lankytojas ankščiau lankėsi tinklalapyje, iš kokių svetainių perėjo ir kiek laiko jose išbuvo.

Travelplanet.lt naudoja „Google Analytics“ pakartotinės rinkodaros funkciją.

„Google Analytics“ pakartotinės rinkodaros funkcija leidžia dar karta kreiptis į naudotojus, kurie ankščiau lankėsi svetainėje, pasitelkiant specialiai jiems skirtus skelbimus „Google“ partnerių svetainėse. Pavyzdžiui, naudotojas, apsilankęs Travelplanet.lt svetainėje, bet nusprendęs nepirkti paslaugų, gali pamatyti „AdWords“ reklaminius skelbimus kituose tinklalapiuose, kur bus siūlomi pasiūlymai iš Travelplanet.lt svetainės. Be to, Travelplanet.lt svetaines reklamai „AdWords“ sistema parenka panašias tikslines auditorijas pagal jų individualius interesus, amžių ir gyvenamąją vieta.

Naudotojas gali išjungti „Google“ sistemos slapukus. Jam tereikia apsilankyti slapukų išjungimo puslapyje.

Naudotojas, norėdamas pakeisti ir išjungti „Google Analytics“ funkcijas, taip pat gali pasinaudoti:

 • „Google“ reklamos pirmumo vadybininku;
 • „Google Analytics“ blokuojančia sistema.

Su „Google“ reklaminiu paslaugų aprašymu ir jų dokumentacija galima susipažinti čia ». „Google“ privatumo politika pateikiama čia ».

„Facebook“ pixel - „Facebook, Inc.“ „Facebook“ reklamos įrankis. „Facebook“ puslapį turinčioms įmonėms suteikiama galimybė stebėti reklamų efektyvumą, kurti reklamos auditorijas pagal tai, ar naudotojas lankėsi įmonės internetiniame tinklalapyje arba konkrečiose puslapio dalyse. Informacija renkama anonimiškai. Naudotojas gali kontroliuoti „Facebook“ sistemos slapukų naudojimą jo naršyklėje. Išsamesnę informaciją galima rasti „Facebook“ privatumo politikoje, kuri pateikiama čia ».

Privatumo politikos keitimas

Travel Planet turi teisę vienašališkai pakeisti Privatumo politikos sąlygas. Apie pakeitimus Travel Planet praneša tinklapyje.

UAB „Travel Planet“

kelione@travelplanet.lt

Tel. 8 686 08919